FIT DANCE

Jak už říká samotný název „Fit dance“ – je to nekonečná nálož tance ve spojení s posilováním a zapojením všech možných, ale i nemožných svalů a částí těla.
Jde o způsob formování postavy na energickou hudbu, která zvedne ze židle snad každého..
Hodina je díky různorodosti krokových variací a tanečních stylů velice pestrá a rozmanitá.
Chceme přeci spojit příjemné s užitečným, a přesně o tom je Fit dance.
Není důležité, na jaké úrovni tanec ovládáme a jak při tom vypadáme, ale jak se u toho cítíme.
Proto doufám, že stejně jako mně, tak i Vám budou hodiny Fit dance přinášet radost na duši, úsměv na tváři a jako bonus parádně propocené trikoty.

VIDEO